Ako spevniť štrkovú cestu? Pomocou stabilizačných rohoží to nie je žiaden problém. Jednoduchá inštalácia Vám zaručí pochôdzny štrkový chodník alebo pochôdzne štrkové parkovisko.
Bez problémov po štrku môže prejsť bicykel, auto dokonca aj invalidný vozík.
Štrková plocha je vodopriepustná a tým nedochádza ku zbytočným mlákam na povrchu ale voda sa dostáva do pôdy.

Filter